Khuyến mãi tưng bừng thiết bị vệ sinh inax giá tốt xuân 2016( Phần 1)

| | 852 Lượt xem | Bình luận

Để mua được những thiết bị vệ sinh inax khuyến mãi với giá rẻ nhất cho gia đình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi- Nội thất Kim Tín, tại địa chỉ 88 phố Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Để mua được những thiết bị vệ sinh inax khuyến mãi với giá rẻ nhất cho gia đình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi- Nội thất Kim Tín, tại địa chỉ 88 phố Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cụ thể chương trình khuyến mãi như sau:

Địa điểm: 88 Thượng Đình Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: từ nay đến hết 29/2/2016

Mặt hàng giảm giá:

Khuyến mãi thiết bị vệ sinh inax khi mua theo bộ với giá cực ưu đãi

Nhóm khuyến mãi 1:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V chỉ với giá 2.360.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.875.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.995.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.715.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.840.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + xịt CFV-102A chỉ với giá 2.580.000đ

Nhóm khuyến mãi 2:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V chỉ với giá 2.450.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.965.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.085.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 4805.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.930.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 2.670.000đ

Nhóm khuyến mãi 3:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V chỉ với giá 2.500.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.015.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.135.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 4855.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.980.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 2.720.000đ

Nhóm khuyến mãi  4:

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V chỉ với giá 2.880.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.395.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.515.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.235.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.360.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.100.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.175.000đ

Nhóm khuyến mãi  5:

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V chỉ với giá 2.930.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.445.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.565.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.285.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.410.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.150.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.225.000đ

Nhóm khuyến mãi  6:

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V chỉ với giá 3.160.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.675.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.795.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.515.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.640.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.380.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.830.000đ