Khuyến mãi tưng bừng thiết bị vệ sinh inax giá tốt xuân 2016( Phần 2)

| | 858 Lượt xem | Bình luận

Tiếp nối chương trình khuyến mãi tưng bừng thiết bị vệ sinh inax giá tốt xuân 2016 phần 1, phần 2 khuyến mãi của inax hướng đến combo vòi chậu nóng lạnh inax kèm sen tắm inax cao cấp.

Tiếp nối chương trình khuyến mãi tưng bừng thiết bị vệ sinh inax giá tốt xuân 2016 phần 1, phần 2 khuyến mãi của inax hướng đến combo vòi chậu nóng lạnh inax kèm sen tắm inax cao cấp. Có rất nhiều gói combo cho quý vị lựa chọn.

Nội dung cụ thể như sau:

Nhóm khuyến mãi  7:

Mua Vòi chậu LFV-1101S-1 và sen vòi BFV-1103S chỉ với giá 2.515.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1101S-1 và sen vòi BFV-1103S-4C chỉ với giá 2.635.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1103S chỉ với giá 2.355.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1103S-4C chỉ với giá 2.475.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-1C chỉ với giá 4.695.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.800.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.640.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.945.000 đ

 

Vòi chậu cao cấp LFV-1102S-1

 

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.185.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.790.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.030.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-1C chỉ với giá 4.695.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.800.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.800.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S và sen vòi BFV-3003S-1C chỉ với giá 4.535.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.646.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.945.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.185.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1202S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.790.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.030.000 đ

 

Xem thêm:

Khuyến mãi tưng bừng thiết bị vệ sinh inax giá tốt xuân 2016( Phần 1)

Nhóm khuyến mãi 8:

Mua Vòi chậu LFV-3001S chỉ với giá 2.325.000đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S chỉ với giá 2.155.000đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 chỉ với giá 1.460.000đ

Mua Vòi chậu LFV-1202S-1 chỉ với giá 1.305.000đ

Mua Vòi chậu LFV-13B chỉ với giá 675.000đ

Mua  Sen vòi BFV-3003S-1C  chỉ với giá 2.645.000đ

Mua sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 1.585.000đ

Mua  Sen vòi BFV-3003S-3C  chỉ với giá 2.760.000đ

Mua  Sen vòi BFV-3003S-1C  chỉ với giá 2.645.000đ

Mua sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 1.825.000đ